×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

مـــــخـــــاطــــب خــــاص

× .
×

آدرس وبلاگ من

faramarzorg.goohardasht.com

آدرس صفحه گوهردشت من

goohardasht.com/faramarzorg

?????? ???? ?????? ???? ????? ????? ??? ????

test

گاهی دلم ازهرچه آدم است میگیرد... گاهی دلم دوکلمه حرف مهربانانه میخواهد... نه به شکل " دوستت دارم" و یا نه به شکل " بی تو میمیرم " ... ساده شاید ، مثل " دلتنگ نباش، امیدت به خدا ... فردا روز دیگری ست

  

http://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20650/002.gif

http://gorganmusic22.persiangig.com/600/f5.jpg

دوست داشتن در ذات انسان                                                 

و قلب انسان جای دارد نه بر زبان                    

                                  زبان فقط ابزاری است برای ابراز              

                                       وای به روزی که زبان حاکم بر دل شود http://gorganmusic22.persiangig.com/600/401.gifhttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif

 ديرگاهيست كه تنها شده ام  

        قصه غربت صحرا شده ام 

             وسعت درد فقط سهم من است

                         بازهم قسمت غم ها شده ام

                                من كه بی تاب شقايق بودم

                                         همدم گرمی شن ها شده ام

                                                 كاش چشمان مرا خاك كنی

                                                      تا  نبينم كه چه تنها شده ام

http://gorganmusic22.persiangig.com/600/fff.gifhttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif
http://gorganmusic22.persiangig.com/600/610.jpg

http://gorganmusic22.persiangig.com/600/601.gifhttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif

http://gorganmusic22.persiangig.com/600/611.jpg

http://gorganmusic22.persiangig.com/600/F19.jpghttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif
http://gorganmusic22.persiangig.com/600/A1.jpg
http://gorganmusic22.persiangig.com/600/f20.gifhttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif

http://gorganmusic22.persiangig.com/600/614.jpg

http://gorganmusic22.persiangig.com/%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/03.jpghttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif

تنهايی تلخ مراهيچ كس نمی فهمد                                                  
               صدای خستگی ام را قفس نمی فهمد            
 
                       حضوردرد چنان كرده با دلم كه دگر         
 
                              به هيچ حال،نشان هوس نمی فهمد             

                                 به جان رسيدم واين روزگارزشت آيين          

                                             شب سياه مرا،يك نفس نمی فهمدhttp://gorganmusic22.persiangig.com/600/F13.jpg
http://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif

http://gorganmusic22.persiangig.com/600/n1.jpg

http://gorganmusic22.persiangig.com/600/338.gifhttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif

هیچ کس به سکوت آدم نمیرسه                             

                            همه منتظرن به فریاد آدم برسنhttp://gorganmusic22.persiangig.com/600/F10.gifhttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif گفتنی ها را گفتم حرف ناگفته نمانده است                                  
                              بگذارجدا شویم که عشقی بین ما نمانده است  
  عشق،محبت،عاطفه، عشق دیگرچیست                                      انسانیت، مرام ، مروت ،
نمانده است  
     قلبم به زیر پای تو بودو می خندیدی                                        
افسوس نمی خورم که قلبی
نمانده است  
  قبل از گذشتن از من مرا خورد کردی                                      
 باشد بروکه دیگروجودی
نمانده است  
  این چند صبا ء که با تو بودم صدافسوس                                   
                          افسوسم از این بابت است که فرصت
نمانده است  
  جانم به جان تو بسته بود نفسهایم                                            
ای وای من که برایم جانی
نمانده است  
ازشوق دیدن تو آفتاب می شدم                                              
                     آفتاب غروب کرد شوقی
نمانده است  
     کاش دستم به تو می رسید برای انتقام                                      
چه کنم برایم دستی
نمانده است  
   ای روزگار که همیشه ناسازگاربودی                                      
       دیگه کسی با تو سازگار
نمانده است  
     کاش لحظه ای می نگریستی به اعمالت                                    
    بشتاب که برای جبران فرصت
نمانده است  
      بخشیدن یا نبخشیدنم دیگر چه سود                                         
         بخشش زه قلب است وقلبی نمانده استhttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/0.jpghttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif

وقتی دلم به سمت تو مايل نمی شود

بايد بگويم اسم دلم دل نمی شود

ديوانه ام بخوان که به عقلم نياورند

ديوانه ی تو است که عاقل نمی شود

تکليف پای عابرمان چيست آيه ايی

از آسمان فاصله نازل نمی شود

خط ميزنم غبار هوا را که بنگرم

آيا کسی ز پنجره داخل نمی شود ؟

می خواستم رها شوم از عاشقانه ها

ديدم که در نگاه تو حاصل نمی شود

تا نيستی تمام غزل ها معلق اند

اين شعر مدتی ست که کامل نمی شودhttp://gorganmusic22.persiangig.com/600/f2.jpghttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gifغم که می آيد در و ديوار شاعر می شود                        

                                  در تو زندانی رفتار شاعر می شود

      می نشينی چند تمرين رياضی حل کنی                        

                           خط کش و نقاله و پرگار ، شاعر  می شود

      تا چه حد اين حرفها را می توانی حس کنی                  

                              حس کنی دارد دلم بسيار شاعر  می شود

      تا زمانی با توام ، انگار شاعر نيستم                         

                             از تو تا دورم ، دلم انگار شاعر می شود

      باز می پرسی چطور اينگونه شاعر شد دلت ؟              

                           تو دلت را جای من بگذار ، شاعر  می شود

      گرچه می دانم نمی داني چه دارم می کشم                   

                             از تو می گويد دلم هر بار شاعر می شودhttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/02.jpghttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif
انسانیت غذا دادن به گدا نیست!                             
وقتیکه اندازه آن گدا ،گرسنه باشی
                          و غذایت را به او بدهی ، انسانی...

http://gorganmusic22.persiangig.com/600/F7.jpghttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif

چگونه رود می رود به سمت بيکرانه‌ها

که ابر گريه می کند برای رودخانه‌ها

پرنده غافل است از اين‌که تندباد می رسد

وگرنه باز هم بنا نمی شد آشيانه‌ها

و اين‌چنين که اين‌همه زِ عشق رنج می برند

مرا غمِ تو می کِشد در آتش بهانه‌ها

چراغ و چشمِ آسمان! ستاره‌ها تو، ماه، تو

پس از تو تار می شود شبِ تمامِ خانه‌ها

http://gorganmusic22.persiangig.com/600/f1.jpg
http://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif      اگردنيای مادنيای سنگه                                

       بدان سنگينی سنگ هم قشنگه

       اگردنيای ما دنيای درده                                

       بدان عاشق شدن هم بهررنجه

       اگرعاشق شدن پس يک نگاهه                        

          دل عاشق شکستن صدگناهه


http://gorganmusic22.persiangig.com/600/F8.jpghttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif

      وقتی فهميد ميخوامش،خنديدورفت                                                       التماس روتوچشام ديدورفت     
                             با تمام خوبيهام اون بی وفا                                                          رنگ غم توچشام پاشيد ورفت   

http://gorganmusic22.persiangig.com/600/f4.gifhttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif         هرلحظه از نگاهِ دلم می چکی ولی                            

                    با دستمالِ کاغذیام پاک میشوی

اين عابران که می گذرند از خيال من              

                 مشکوک نيستند تو شکاک میشوی

تو زنده‌ای هنوز برايم گمان نکن                   

            در گورِ خاطرات خوشم خاک میشوی

بايد به شهرِ عشق تو با احتياط رفت              

            وقتی که عاشقی چه خطرناک میشوی

http://gorganmusic22.persiangig.com/%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/04.jpg
http://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif
   من ازاین خانه ی ابری به خدا سیرشدم                         
                           جای خالی تورا دیدم ودلگیر شدم
 روزگاری دل من با توجوان بودُ جوان                        
                         تا تورفتی به خدا پیرشدم پیر  شدم
با تودیروزسفرتا به افق داشت دلم                           
                         بی تو امروز ندانسته زمینگیر شدم
شوق آواز سفربی تودگرنیست مرا                           
                           پَرمن ریخته وپای به زنجیر شدم
بی تماشای توای آبی دریای وجود                           
                            من زدیدارهمه آینه ها سیر شدم


            

http://gorganmusic22.persiangig.com/600/01.jpghttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif

بی تو انديشيده‌ام کمتر به خيلی چيزها                    

               می شوم بی اعتنا ديگر به خيلی چيزها

تا چه پيش آيد برای من! نمی دانم هنوز                  

           دوری از تو می شود منجر به خيلی چيزها

نامه‌هايت، عکس‌هايت، خاطرات کهنه‌ات                

         می زنند اين‌جا به روحم ضربه، خيلی چيزها

هيچ حرفی نيست، دارم کم‌ کم عادت می کنم    

             من به اين افکار زجرآور به خيلی چيزها

http://gorganmusic22.persiangig.com/600/612.gifhttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif

کاش ميشد با تو بودن را نوشت                                                                    تا که زيبا را کشم بر هرچه زشت                         
                                   کاش ميشد روی اين رنگين کمان                                                               می نوشتم تا ابد با من بمان    

http://gorganmusic22.persiangig.com/600/TTshAKOR.gif

 

چهارشنبه 1 تیر 1395 - 4:33:26 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 16 تیر 1395   2:47:24 PM

Likes 2

 ضمن عرض سلام و ادب حضوز شما دوست گرامی

خدا رحمت کنه پدر بزرگوارتون رو ..

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 16 تیر 1395   2:40:20 PM

Likes 1

 انگار ملائک تو را میان بوسه هایی که برای خدا فرستادم دزدیدند

چگونه توانستی آن همه خاطره را در یک لحظه تمام کنی.همه را

می بینم اما جز تو که خاطره ای شدی ماندگار برای قلب هایی که

منتظرت هستند

گناه آسمانی که تورا به آغوش کشید و باخود برد را هرگز نخواهیم

بخشید

تو میان بودنت و یادت ، یادت را برایمان گذاشتی و بودنت را افسانه

ساختی

ارسال پيام

سه شنبه 14 تیر 1395   1:45:03 PM

http://2darajahzireshab.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 9 بهمن 1393   7:26:20 PM

Likes 4

زيبا ودلنشين بود

http://tinajoon.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 8 بهمن 1393   5:45:34 PM

Likes 4

 

http://15751606158715751606.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 6 بهمن 1393   9:52:37 AM

Likes 5

اقا فرامرز سلام حال سرکا

وبلاگتون زیباست براتون ارزوی موفقیت میکنم

سایه ی شما مستدام

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 5 بهمن 1393   1:25:51 PM

Likes 4

 http://www.hammihan.com/users/status/original/HM-2013594989585775331422170888.2531.jpg

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 5 بهمن 1393   1:24:46 PM

Likes 4

خارخنديد و به گل گفت:"سلام"
و جوابي نشنيد...
خار رنجيد ولي هيچ نگفت !!
ساعتي چندگذشت...
گل؛چه زيباشده بود ،،
دست بي رحمي،نزديک آمد...
گل؛سراسيمه ز وحشت افسرد !!
ليک؛آن خار،درآن دست خزيد..و گل ازمرگ رهيد..
صبح فردا که رسيد ،،
خار،با شبنمي ازخواب پريد...
گل ؛صميمانه به اوگفت :"سلام"
گل ؛اگر خار نداشت ،،
دل ؛اگر بي غم بود ،،
اگر از بهر کبوتر،قفسي تنگ نبود ،،
"
زندگي، عشق ، اسارت ، قهر و آشتي "
"
همه بي معنابود "
قيصرامين پور

ارسال پيام

شنبه 4 بهمن 1393   9:56:30 PM

Likes 3

سلام فرامرز دوست عزیز صفحات وبلاگت بسیار عالیه

http://cardinal.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 4 بهمن 1393   5:44:11 PM

Likes 4

فرامرز جان طراحی وبلاگ و صفحات بی نظیره

ای کاش میتوانستند
از آفتاب یاد بگیرند
که بی دریغ باشند
در دردها و شادیهایشان
حتی
با نان خشکشان
و کاردهایشان را
جز از برایِ قسمت کردن
بیرون نیاورند
...

http://mhkh1972.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 4 بهمن 1393   10:39:07 AM

Likes 3

خدای من

نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه  آن قدر بدم که رهایم کنی

میان این دو گمم
هم خود را و هم تو را آزار میدهم
هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی
و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی
آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی “هیچ” یعنی “پوچ”
خدایا هیچ وقت رهـــایم نکن 


عکسهای منظره های زیبا و دیدنی از تابستان

http://tinajoon.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 4 بهمن 1393   10:16:40 AM

Likes 4

 

http://tinajoon.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 4 بهمن 1393   9:57:25 AM

Likes 4

 

http://abad.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 3 بهمن 1393   7:06:30 PM

Likes 4

 

پرسید : چرا ناراحتی ؟

گفتم : چون از بد روزگار به پست آدم  نا سپاسی خوردم 

گفت : نگران نباش ، مسیر رو درست اومدی ، اینجا دنیاست

مگر نشنیدی که : " دنیا همیشه جائیه که نجیب و نانجیب به هم می خورن "

قرار به موندن نیست

نه برای تو و نه حتی برای اون 

غصه نخور

http://abad.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 3 بهمن 1393   6:50:44 PM

Likes 4

 نیا باران

زمین جای قشنگی نیست

من از جنس زمینم

خوب میدانم که اینجا جمعه بازار است

و دیدم عشق را در بسته های زرد کوچک نسیه میدادند

در این جا قدر مردم را به جو اندازه میگیرند

نیا باران

زمین جای قشنگی نیست

من از جنس زمینم

خوب میدانم که گل

با آنکه در عقد زنبور است

اما از یک طرف پروانه را هم دوست میدارد

http://goo.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 2 بهمن 1393   8:04:42 PM

Likes 3

                           زندگی را دوست دارم

هرچند گاه به طرزی نومیدکننده در اندوه بسر میبرم،

و با این حال در آن زمان می‌دانم،

و مطمئن هستم،

که هنوز زنده بودن و زندگی کردن چیز باشکوهیست

****

دوستان در مورد وبلاگ زیبای شما گفته ها را گفتند ...من هم به سهم خودم تبریک میگم به اینهمه سلیقه ی زیبا 

http://kalej.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 2 بهمن 1393   6:18:35 PM

Likes 4

 jomle (7)

http://kalej.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 2 بهمن 1393   5:06:17 PM

Likes 3

 

http://2darajahzireshab.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 2 بهمن 1393   4:04:02 PM

Likes 4

زيبا نوشتين

http://kobrah.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 1 بهمن 1393   10:28:59 PM

Likes 4

 رایگان

ali

aliahmadi

http://aakeyvan.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 1 بهمن 1393   5:11:08 PM

Likes 4

 

ارسال پيام

چهارشنبه 1 بهمن 1393   1:50:04 PM

Likes 4

 دانلود فیلم با لینک مستقیم

عشق و دوست داشتن بار سنگینی است

کسی بر دوش می گیرد که یک دنیا وفادار باشد

http://tinajoon.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 1 بهمن 1393   12:25:49 PM

Likes 4

 

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 1 بهمن 1393   5:22:07 AM

Likes 5

 

 • بدترین شکستمو وقتی خوردم که… با عشق و امید گره هندزفریمو باز کردم ولی… دیدم گوشیم شارژ نداره… هنوز کمر راست نکردم!!!

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 1 بهمن 1393   5:21:12 AM

  Likes 4

   

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 1 بهمن 1393   5:19:36 AM

  Likes 4

   

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 1 بهمن 1393   5:18:57 AM

  Likes 4

   

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 1 بهمن 1393   5:17:17 AM

  Likes 4

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 1 بهمن 1393   5:16:44 AM

  Likes 4

   

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 1 بهمن 1393   5:14:16 AM

  Likes 4

   

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 1 بهمن 1393   5:06:04 AM

  Likes 4

   

 • بـــــــا بَعضـــــــــی حــــــَـــــرفا بـــــــا بعضـــــــی رَفـــــــــــتـــارا ســــَـــردت میـــــــکنُـــَـن بــــی حـِــــسـّــت میـــــــــکُنن دَهــــَــــنتو میــــــبندن بـــَـعد مـــــیگَن نیـــــــستی!! ســـــــاکِتــــــی ! سَرد شـــــــدی... حــــَــرف نـــِـمیزنـــــــــی... مـــِـــثل روزای اول نـــــیستــــــی!!!

  http://tinajoon.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 30 دی 1393   8:41:57 AM

  Likes 3

  http://fatima-m.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 29 دی 1393   7:23:03 PM

  Likes 4

  http://fatima-m.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 29 دی 1393   7:21:28 PM

  Likes 4

  http://fatima-m.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 29 دی 1393   7:19:43 PM

  Likes 4

  http://fatima-m.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 29 دی 1393   7:12:37 PM

  Likes 3

  http://kobrah.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 29 دی 1393   3:40:50 PM

  Likes 3

  http://yagmuryagish.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 29 دی 1393   12:32:49 PM

  Likes 3

  حواسمون باشه  دل آدما شیشه نیست که روی آن ها کنیم

  بعد با انگشت قلب بکشیم  وایسیم آب شدنش رو تماشا منیم وکیف کنیم

  روی شیشه نازک دل آدمااگه قلبی کشیدی باید مردونه پاش وایسی

  http://mhkh1972.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 29 دی 1393   9:23:55 AM

  Likes 2

  ali

  aliahmadi

  http://aakeyvan.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 29 دی 1393   2:13:59 AM

  Likes 3

   

  http://goo.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 28 دی 1393   10:34:52 PM

  Likes 3

   سکوتم را دوست دارم

  زیرا در آن هزاران فریاد نهفته است

  و تو ای مهربان

  فریادم را از سکوتم

   و از چشمان خسته ام بخوان

  و یاریم کن

  ارسال پيام

  جمعه 26 دی 1393   7:31:28 PM

  Likes 3

   ازهمت وتلاش شما برای بوجودآوردن این وبلاک شکیل کمال تشکر رادارم

  ali

  aliahmadi

  http://aakeyvan.gegli.com

  ارسال پيام

  جمعه 26 دی 1393   2:27:04 AM

  Likes 2

   

  ارسال پيام

  جمعه 26 دی 1393   12:04:44 AM

  Likes 2

  salam

  veblageton aliiiiyyyyyyyyyyeeeeeeeeee

  dasteton dard nakone

  khosh salighe hastid

  mamnon

  http://violetflower.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 25 دی 1393   12:45:33 PM

  Likes 2

  بیا با هم رفت و آمد نکنیم
  مثلاً
  وقتی می آیی دیگر "نرو" ......

  http://violetflower.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 25 دی 1393   12:44:16 PM

  Likes 2

  فقط زخم ها نیستند که نشان خاطراتست

  گاهی کسی آنقدر نرم برپوستت دست میکشد که

   جایش تا ابد باقی می ماندو حس میشود!!!!

  http://violetflower.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 25 دی 1393   12:42:10 PM

  Likes 2

  ديـــر آمـــدي بــارانــ ... ديـــر...
  خيــلي ديـــر...
  مـــن درجـــايــي درحجـــم نبــودن كســـي خشكيـــدم!

  http://violetflower.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 25 دی 1393   12:40:10 PM

  Likes 2

  چراغ های ِ شهر
  یک به یک خاموش شد
  تو چراغ ِ کدام خانه را
  می افروزی
  که من هر شب
  غرق تشویشم....

  http://violetflower.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 25 دی 1393   12:38:05 PM

  Likes 2

  می خواهم کمی بروم
  آن سوی دنیا
  آنجا که آسمان، پنجره بیشتر دارد
  و خدا هم، دیدی بهتر ...

  ارسال پيام

  پنجشنبه 25 دی 1393   11:34:05 AM

  Likes 2

   

  http://kalej.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 25 دی 1393   11:07:23 AM

  Likes 2

   http://mj6.persianfun.info/img/93/6/Naghl-Ghol14/351589_690.jpg

  http://kalej.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 25 دی 1393   10:13:27 AM

  Likes 2

   alt

  http://kobrah.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 24 دی 1393   3:28:08 PM

  Likes 2

   آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار 
  کــاری کـــه خـــدا بـــا تـــو مـــی کنــــد . . .

  http://www.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 24 دی 1393   1:48:18 PM

  Likes 2

  سلام

  ممنونم از دعوتتون

  همیشه آرامش همراه زندگیتان باشد

  شادباشید

  http://mhkh1972.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 24 دی 1393   11:14:32 AM

  Likes 2

   

  http://mhkh1972.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 24 دی 1393   11:10:15 AM

  Likes 3

  http://2darajahzireshab.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 24 دی 1393   12:48:23 AM

  Likes 1

  زيبا نوشتين

  http://goo.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 23 دی 1393   6:30:37 PM

  Likes 2

   عازم یک سفرم؛ سفریدور به جایی نزدیک

  سفری از خود من تا به خودم

  مدتی هست نگاهمبه تماشای خداست

  و 

  امیدم به خداوندی اوست

  ******************

   آنچنان برق نگاه نوشته های زیبایتان ؛ چشمان احساس را گرفت که واژه ها برای وصف زیبائیش ؛ حقیرند و ناچیز...بی نهاین دلچسب بود زمزمه اش... آفرین برشما  

  ارسال پيام

  یکشنبه 21 دی 1393   7:34:08 PM

  Likes 3

  احسن عالیست

  http://kobrah.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 21 دی 1393   6:13:48 PM

  Likes 3

  جملات الهام بخش, مطالب آموزنده, جملات تصویری

  http://kobrah.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 21 دی 1393   6:12:04 PM

  Likes 3

   جملات الهام بخش برای زندگی, جملکس های زیبا و خواندنی

  http://kobrah.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 21 دی 1393   6:07:51 PM

  Likes 3

  جملات الهام بخش برای زندگی, جملکس های زیبا و خواندنی

  ali

  aliahmadi

  http://aakeyvan.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 21 دی 1393   1:53:31 PM

  Likes 3

   

  http://goo.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 21 دی 1393   1:09:35 PM

  Likes 3

   بگذار زبان من ؛ زبان سکوت باشد ,وقتی هیچ واژه ای نمی تواند درونم را توصیف کند... درودها برشما... لطیف و پر از تصویر ...جاری احساستان همواره سرشار از تازگی دوست گرامی

  http://kobrah.gegli.com

  ارسال پيام

  شنبه 20 دی 1393   9:13:08 PM

  Likes 4

  http://www.xum.ir/images/2014/03/03/1798493724396557600823983074602n.jpg

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  جمعه 19 دی 1393   7:35:59 PM

  Likes 3

   


  میلاد با سعادت صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) مبارکباد


  جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام، ششمين امام شيعيان، و پنجمين امام از نسل امير المؤمنين (ع) كنيه او ابو عبد الله و لقب مشهورش «صادق‏» است

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  جمعه 19 دی 1393   7:35:31 PM

  Likes 3

   

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  جمعه 19 دی 1393   7:30:17 PM

  Likes 3

   

  ارسال پيام

  پنجشنبه 18 دی 1393   4:15:18 PM

  Likes 3

  دوچیزشماراتعریف می کند

  بردباریتان

  وقتی هیچ چیز ندارید

  ونحو رفتارتان

  وقتی همه چیز دارید

  باتشکراززحماتتان

  ارسال پيام

  پنجشنبه 18 دی 1393   9:53:03 AM

  Likes 4

  باتشکرازوبلاک قشنگتان

  موفق باشی

  -

  ارسال پيام

  پنجشنبه 18 دی 1393   9:41:21 AM

  Likes 4

   وبلاگ زیبا وخوبی دارید 

  موزیک قشنگی راهم برای وبتون انتخاب کردید 

  خسته نباشید

  http://hayahoo.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 18 دی 1393   9:19:34 AM

  Likes 4

   زندگی همان هست که تو میخواهی

  ارسال پيام

  چهارشنبه 17 دی 1393   6:59:43 PM

  Likes 3

  سلام لذت بردم

  باتشکر

  http://kobrah.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 17 دی 1393   5:55:06 PM

  Likes 4

  آگهی رایگان

  http://tinajoon.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 17 دی 1393   9:30:21 AM

  Likes 3

   

  http://tinajoon.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 17 دی 1393   9:29:32 AM

  Likes 3

   

  http://niloofare.baxblog.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 16 دی 1393   9:42:16 PM

  Likes 3

   سلام . پروفایل جذابی دارید .من از شعرهائی که خودتان گفته بودید و همچنین آهنگ انتخابی خیلیخوشم آمد . برایتان آرزوی سربلندی و موفقیت دارم . همچنین از نظرات سایر دوستان واقعا" استفاده کردم

  به تنهایی ام افتخار میکنم چون می دانم تحمل تنهایی بهتر از گدایی محبت است...

  http://kobrah.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 16 دی 1393   6:22:36 PM

  Likes 4

  http://kalej.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 16 دی 1393   11:15:29 AM

  Likes 3

    اگر زندگی , رنج کشیدن است 

  باید برای رنج کشیدن معنایی یافت

  http://kalej.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 16 دی 1393   11:13:30 AM

  Likes 3

    گرچه اهل حرفهای با صراحت نیستم

   غیر تو با هیچ کس اینگونه راحت نیستم
         
   دوست دارم با تو باشم ماهها و سالها                        
   صاحب قدری جسارت نیستم
                         
   
   با تو بودن خوب بود اما تومیدانی که من

    آدمی که خو کند تنها به عادت نیستم 
                       
        
    هر کجا باشم تویی در خاطرم هر چند من
                           
    جز خیالی دور و تنها در خیالت نیستم 
                      
              
  دست و پا گم می کنم پیش تو کم می آورم
                      
   گرچه جز تو با کسی اینگونه راحت نیستم
   
                                            

   گاه می ترسم از این باری که روی دوش ماست
                      
   من که مرد بار سنگین امانت نیستم.......

  ارسال پيام

  سه شنبه 16 دی 1393   10:23:42 AM

  Likes 6

   10388562_798613536840173_2241324352131214307_n

  ارسال پيام

  سه شنبه 16 دی 1393   10:15:32 AM

  Likes 5

  ax neveshte (14)

  http://abad.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 16 دی 1393   6:54:02 AM

  Likes 4

   وقتی کسی رو دوس داری،حاضری جون فداش کنی

  حاضری دنیارو بدی، فقط یه بار نیگاش کنی

  به خاطرش داد بزنی،به خاطرش دروغ بگی

  رو همه چی خط بکشی،حتّی رو برگ زندگی

  وقتی کسی تو قلبته،حاضری دنیا بد بشه

  فقط اونی که عشقته،عاشقی رو بلد باشه

  قید تموم دنیارو به خاطرِ اون می زنی

  خیلی چیزارو می شکنی ، تا دل اونو نشکنی 

  حاضری که بگذری از دوستای امروز و قدیم

  امّا صداشو بشنوی ، شب از میون دوتا سیم

   حاضری قلب تو باشه ، پیش چشای اون گرو

  فقط خدا نکرده اون ، یه وقت بهت نگه برو 

  حاضری هر چی دوس نداشت ، به خاطرش رها کنی

  حسابتو  حسابی از ، مردم شهر جدا کنی

   حاضری حرف قانون و ، ساده بذاری زیر پات

  به حرف اون گوش کنی و به حرف قلب باوفات 

  وقتی بشینه به دلت ، از همه دنیا می گذری

  تولّد دوبارته ، اسمشو وقتی می بری

  حاضری جونت و بدی ، یه خار توی دساش نره

  حتی یه ذرّه گرد وخاک تو معبد چشاش نره

  حاضری مسخرت کنن ، تمام آدمای شهر

  امّا نبینی اون باهات ، کرده واسه یه لحظه قهر

  حاضری هر جا که بری ، به خاطرش گریه کنی

  بگی که محتاجشی و ، به شونه هاش تکیه کنی

   حاضری که به خاطر ، خواستن اون دیوونه شی

  رو دست مجنون بزنی ، با غصه ها همخونه شی

  حاضری مردم همشون ، تو رو با دست نشون بدن

  دیوونه های دوره گرد ، واسه تو دس تکون بدن

   حاضری اعتبارتو ، به خاطرش خراب کنن

  کار تو به کسی بدن ، جات اونو انتخاب کنن

  حاضری که بگذری از ، شهرت و اسم و آبروت

  مهم نباشه که کسی ، نخواد بشینه روبروت

  وقتی کسی تو قلبته ، یه چیزقیمتی داری

  دیگه به چشمت نمی یاد ، اگر که ثروتی داری 

  حاضری هر چی بشنوی ، حتی اگه سرزنشه

  به خاطر اون کسی که ، خیلی برات با ارزشه

  حاضری هر روز سر اون ، با آدما دعوا کنی

  غرورتو بشکنی و باز خودتو رسوا کنی

  حاضری که به خاطرش ، پاشی بری میدون جنگ

  عاشق باشی اما بازم ، بگیری دستت یه تفنگ

  حاضری هر کی جز اونو ، ساده فراموش بکنی

  پشت سرت هر چی می گن ، چیزی نگی گوش بکنی 

  حاضری هر چی که داری ، بیان و از تو بگیرن

  پرنده های شهرتون ، دونه به دونه بمیرن

  وقتی کسی رو دوس داری ، صاحب کلّی ثروتی

  نذار که از دستت بره ، این گنجِ خیلی قیمتی

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 16 دی 1393   4:20:48 AM

  Likes 3

   

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 16 دی 1393   3:12:52 AM

  Likes 3

   

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 16 دی 1393   3:05:40 AM

  Likes 3

   

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 16 دی 1393   3:04:11 AM

  Likes 3

   

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 16 دی 1393   2:32:37 AM

  Likes 2

   

  http://2darajahzireshab.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 15 دی 1393   11:23:01 PM

  Likes 3

  وبلاك زيبايي داريد

  http://yagmuryagish.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 15 دی 1393   7:53:35 PM

  Likes 3

  خدایا دستهایم را زده ام زیر چانه ام مات ومبهوت نگاهت می کنم طلبکارنیستم فقط مشتاقم  بدانم ته قصه چه می کنی با من؟

  http://goo.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 15 دی 1393   7:39:46 PM

  Likes 3

  پر پرواز ندارم

  اما

  دلی دارم و حسرت درناها

  خوشا رها کردن و رفتن

  خوابی دیگر؛ به مردابی دیگر

  خوشا ماند آبی دیگر

  به ساحلی دیگر

  به دریایی دیگر

  خوشا پر کشیدن؛ خوشا رهایی

  خوشا اگر نه رها زیستن؛مردن به رهایی

  آه...این پرنده

  در این قفس تنگ نمی خواند

  ارسال پيام

  دوشنبه 15 دی 1393   6:51:52 PM

  Likes 3

  روزهایی که بی تومیگذرد

  گرچه بایادتوست ثانیه هاش

  آرزوبازمیکشدفریاد

  درکنارتومیگذشت ای کاش

  باشنیدن اهنگها به وجدمی آیم

  باتشکر

  http://mhkh1972.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 15 دی 1393   10:14:30 AM

  Likes 2
  مهربون

  تقدیم به همه دوستان با صفا 

  http://masoumi.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 15 دی 1393   9:09:51 AM

  Likes 3

  سپاس از وبلاگ زيباي شما و تشكر كه ازوبلاگم بازديد كردي

  http://faramarzorg.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 15 دی 1393   8:05:36 AM

  Likes 2

  http://gorganmusic22.persiangig.com/600/400.gifhttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif

  ali

  aliahmadi

  http://aakeyvan.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   9:05:10 PM

  Likes 3

  http://bahanezendegi.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   9:02:14 PM

  Likes 3

  http://up.fesghele.ir/up/mtohi92/Pictures/630dd280c45ae74c0d07f4565da0b090-425.jpg

  http://bahanezendegi.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   9:00:32 PM

  Likes 3

  http://up.fesghele.ir/up/mtohi92/Pictures/barf-2.jpg

  http://bahanezendegi.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   8:53:29 PM

  Likes 2

  http://up.fesghele.ir/up/mtohi92/Pictures/barf-1.jpg

  http://bahanezendegi.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   8:52:21 PM

  Likes 4

  matn-ziba_Www.Shabhayetanhayi.ir

  http://bahanezendegi.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   8:43:17 PM

  Likes 3

  matn-ziba_Www.Shabhayetanhayi.ir

  http://goo.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   7:46:46 PM

  Likes 2

  خاطرات کودکیم را ورق میزنم 

  و یک به یک ؛عکسها را با نگاهم می نوشم

  عکسهای دوران کودکیم طعم خوبی دارند

  ****

  تبریک میگم وبلاگتون کم نظیره ...از هر لحاظ عالیست ... درودها بر شما 

  http://faramarzorg.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   6:51:42 PM

  Likes 2

  http://gorganmusic22.persiangig.com/600/0002.gifhttp://gorganmusic22.persiangig.com/600/336.gifhttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%81/0001.gif

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   6:12:05 PM

  Likes 2

  زندگی هنرنقاشی کردن است بدون پاک کن

  سعی کن همیشه طوری زندگی کنی

  که  هیچوقت حسرت داشتن یک پاک کن رونخوری

  زیبا نگاشتی احسن

  http://kobrah.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   4:19:03 PM

  Likes 5

   وای بر آن روزی که عشق عادتمان شود

  عادت همه چیز را ویران می کند 

  حتی عظمت دوست داشتن را....

  http://sargashteh.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   10:06:55 AM

  Likes 2

   عالی بود.ممنون که به من سر زده بودی.موفق باشی

  http://violetflower.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   9:28:18 AM

  Likes 2

  دروغ میگن که نمیشه دنیا رو در آغوش گرفت. دنیای من عرض شانه‌های توست.

  http://violetflower.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   9:25:08 AM

  Likes 2

  http://violetflower.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   9:22:25 AM

  Likes 2

   http://www.hammihan.com/users/status/original/HM-20139381011948940861415261577.1785.jpg

  http://violetflower.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   9:19:41 AM

  Likes 2

  تمام شهوت لبانم را
  میان انگشتانم گذاشته ام
  تا بوسه بارانت کنند واژه ها...!!!

  http://violetflower.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   9:15:39 AM

  Likes 1

  دلم عجیب گرفته و هیچ چیز
  نه این دقایق خوشبو که روی شاخه ی نارنج می شود خاموش
  نه این صداقت حرفی
  که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست
  نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند
  و فکر می کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد
  شنیده خواهد شد . . .

  http://violetflower.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   9:12:17 AM

  Likes 1

  خوشبختی اون چیزی نیست که آدم از بیرون میبینه!
  خوشبختی تو دلِ آدمه ...
  دل اگر خوش باشه ،آدم خوشبخته

  http://violetflower.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   9:10:33 AM

  Likes 2

   

  http://hayahoo.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 14 دی 1393   8:59:18 AM

  Likes 2

  تو همانی که می اندیشی

  ارسال پيام

  شنبه 13 دی 1393   9:47:57 PM

  Likes 2

  مراعهدیست باجانان

  که تاجان دربدن دارم

  هواداران کویش راچون جان خویشتن دانم

  ازدیدن تصاویروبلاکتان وهمچنین گوش دادن به آهنگها گذاشته شده لذت بردم

  باتشکرموفق باشی

  http://www.gegli.com

  ارسال پيام

  شنبه 13 دی 1393   9:46:03 PM

  Likes 2

   salam .dasetun dard nakone

  http://tinajoon.gegli.com

  ارسال پيام

  شنبه 13 دی 1393   4:38:18 PM

  Likes 2

   

  http://yagmuryagish.gegli.com

  ارسال پيام

  شنبه 13 دی 1393   11:23:43 AM

  Likes 1

  salam vagean ziba bud khaste nabashid.

  http://mhkh1972.gegli.com

  ارسال پيام

  شنبه 13 دی 1393   9:21:58 AM

  Likes 2

  PBPc.gif 

  http://fatima-m.gegli.com

  ارسال پيام

  شنبه 13 دی 1393   8:53:24 AM

  Likes 3

  من پر شدم از دروغ, صافی لطفا"

  ای مرگ! بیــا بکن تلافــــی لطفا"

  از شــــوری منطق زمیــــن بیــــزارم...

  یک پرس جنون با سس کافی لطفا"!!!!


  http://www.gegli.com

  ارسال پيام

  شنبه 13 دی 1393   12:25:33 AM

  Likes 1
  بسیار زیباست . موفق باشی

  ali

  aliahmadi

  http://aakeyvan.gegli.com

  ارسال پيام

  جمعه 12 دی 1393   8:24:32 PM

  Likes 2

  ارسال پيام

  جمعه 12 دی 1393   1:42:56 PM

  Likes 1

  زندگی امواجی ازپستی وبلندی است

  اون کسی موفق است که درمقابل این پستی وبلندی ها

  مقاو م وسربلند بیرون بیاد

  آهنگ وتصاویر برایم جالب است

  وبیانگر تلاش زیاد بود

  جای تشکردارد موفق باشید

  http://faramarzorg.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 11 دی 1393   11:09:00 PM

  Likes 1

  http://gorganmusic22.persiangig.com/600/21.jpghttp://gorganmusic22.persiangig.com/600/21.gif

  http://www.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 11 دی 1393   10:10:10 PM

  Likes 1
  سلام . امشب و همه شب بر همشهری خوش ذوق و پر احساسم خوش وبا خیرو شادی همراه باشد انشالله.بنده ادبیات نخوندم اما وقتی وبلاگ و پروفایلتان رو مرور میکنم احساس ازش موج میزند. امیدوارم اینهمه احساس همیشه و هرجا ساری و جاری باشه و نقشهای اجتماعی و خانوادگیتان پررنگتر مثمر ثمرتر به همراه آرامش و در آسایش ممزوج نماید.ماشالا دوستانتان اونقدر به شماو پروفایل و مطالبتان لطف دارن که حضور یا عدم حضور ما ملموس نخواهد بود.با آرزوی طول عمر با عزت برای حضرتعالی.سپاس بی کران

  ارسال پيام

  پنجشنبه 11 دی 1393   7:10:34 PM

  Likes 1

  باتشیکرچه آهنگهای زیبای

  باتشکر خیلی شکیل

  http://www.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 11 دی 1393   6:43:26 PM

  Likes 1

   درود وسپاس از دعوت به بازديد وبلاگتون بسيار زيبا وديدني هستش دوست عزيز موفق باشي

  http://kobrah.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 11 دی 1393   2:14:44 PM

  Likes 1

   هوشمند

  http://kobrah.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 11 دی 1393   2:10:38 PM

  Likes 2

  هوشمند

  http://goo.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 11 دی 1393   10:55:49 AM

  Likes 1

   درود برشما ... لطیف و پر از تصویر ...جاری احساستان همواره سرشار از تازگی....وبلگ بسیار زیبایی دارید...درودها برشما  

  http://nila17.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 11 دی 1393   10:29:00 AM

  Likes 2

  http://www.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 10 دی 1393   11:19:57 PM

  Likes 1

  salam khobi vagean veblage ziba va pormanaei dari bekhosos matalebet ba aksha hamkhoni dare dastet dard nakone omidvaramhamishe movafag bashi va dar kenare hamsaret zendegi pooraz shadi dashte bashi

  ارسال پيام

  چهارشنبه 10 دی 1393   7:21:03 PM

  Likes 1

  من میخوام به خونه خداابرم

  اگه میخونه نرم کجابرم

  باتشکر واقعا زیباست

  http://salamsareh.gegli.com

  ارسال پيام

  چهارشنبه 10 دی 1393   10:32:16 AM

  Likes 1

  سلام دوست گرامي

  سايت بسيار زيبايي داريد

  بهتون تبريك ميگم

  خيلي دلم ميخواست بتونم وبلاگم رو به زيبايي وبلاگ شما طراحي كنم

  اميدوارم از تجربيات شما بتونم استفاده كنم

  موفق باشيد

  ارسال پيام

  چهارشنبه 10 دی 1393   9:45:28 AM

  Likes 1

  اونکه امروز آشنامه

  اوج عشقش توصدامه

  ممنون ازوبلاک زیبایتان

  ارسال پيام

  چهارشنبه 10 دی 1393   9:19:02 AM

  Likes 1

  گفته بودم

  چوبیایی غم دل باتوگویم

  باتشکرازوبلاک زیبایتان وطرزچیدمان آ

  عالی

  http://www.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 9 دی 1393   4:34:25 PM

  Likes 1

   مشخصه که برای وبلاکتون زحمت کشیدید و با سلیقه و باحوصله کار کردید  

  http://violetflower.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 9 دی 1393   3:24:22 PM

  Likes 1

   

  http://violetflower.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 9 دی 1393   3:19:03 PM

  Likes 2

  نگران حوصله ام نباش
  چشم هایت
  همیشه چیزی
  برای عاشق شدن دارد

       

  http://violetflower.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 9 دی 1393   3:11:09 PM

  Likes 2

  هميشه بر آنم
  تا دل كسى را نشكنم
  اما وقتى به خودم نگاه مى كنم
  تكه تكه ام

  http://2darajahzireshab.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 9 دی 1393   11:45:07 AM

  Likes 2

  زيبا نوشتين

  http://www.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 9 دی 1393   11:21:14 AM

  Likes 1

   زیبا ست

  http://www.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 8 دی 1393   10:10:23 PM

  Likes 1

  با سلام  خدمت شما بسیار زیبا .تبریک میگم به خاطر انتخاب ترانه ها . بسیار عالی . پیروز باشید

  http://www.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 8 دی 1393   7:36:09 PM

  Likes 1
  سلام همشهری. فوق العاده است .

  ارسال پيام

  دوشنبه 8 دی 1393   7:18:41 PM

  Likes 1

  اگردنیای مادنیای سنگه

  بدان سنگینی سنگ هم قشنگه

  باتشکرازکارقشنگ تون

  f

  fsh

  http://f.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 8 دی 1393   7:07:52 PM

  Likes 2
  سلام خیلی زیبا و عالی ،لذت بردم منو به دوران جونی بردی

  http://www.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 8 دی 1393   12:31:18 PM

  Likes 1

  very nice

  ارسال پيام

  دوشنبه 8 دی 1393   11:40:23 AM

  Likes 1

  salam khobi?khili ghashng bod 

  http://sotedelan.gegli.com

  ارسال پيام

  دوشنبه 8 دی 1393   11:15:42 AM

  Likes 1

   دوست عزیز واقعا لذت بردم امیدوارم همیشه در اوج باشید

  ارسال پيام

  یکشنبه 7 دی 1393   7:14:09 PM

  Likes 1

  گفتنی هاراگفتم ناگفتنی نماند

  باتشکر عالیست

  http://kobrah.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 7 دی 1393   2:50:12 PM

  Likes 1

   

  http://kobrah.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 7 دی 1393   2:48:08 PM

  Likes 1

   

  باید یک بار به خاطر همه‌چیز گریه کرد .. آن قدر که اشک‌ها خشک شوند باید این تن اندوهگین را چلاند و بعد دفتر زندگی را ورق زد .. به چیز دیگری فکر کرد .. باید پاها را حرکت داد و همه‌چیز را از نو شروع کرد

  ارسال پيام

  جمعه 5 دی 1393   7:28:20 PM

  Likes 1

  دلا دیشب چه می کردی تودرکوی حبیب  من؟

  الهی خون شوی ای دل توهم گشتی رقیب من

  با تشکر باشنیدن  آهنگها وتصاویر لذت بردم

  باتشکر

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 4 دی 1393   3:53:41 AM

  Likes 3

   به خاطر مردم است که میگویم

  گوشهایت را کمی نزدیک دهانم بیار

  دنیا دارد از شعر های عاشقانه

  تهی میشود و مردم نمیدانند

  چگونه میشود بی هیچ واژه ای

  کسی را که این همه دور است

  این همه دوست داشت

  دل من:::

  در رسیدنت چقدر بوی رفتن است

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 4 دی 1393   3:52:43 AM

  Likes 3

   سخنن بزرگان ..جملات تصویری..سری جدید.shabhayetanhayi (4)

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 4 دی 1393   3:51:53 AM

  Likes 3

   

  http://asmaneabe2000.gegli.com

  ارسال پيام

  پنجشنبه 4 دی 1393   3:43:07 AM

  Likes 4

   be dadam beres ey ashk aloneboy.com . به دادم برس اي اشك

  به دادم برس ای اشک دلم خیلی گرفته
  نگو از دوری کی نپرس از چی گرفته
  منو دریغ یک خوب به ویرونی کشونده
  عزیزمه تا وقتی نفس تو سینه مونده
  تو این تنهایی تلخ من و یک عالمه یاد
  نشسته روبرویم کسی که رفته بر باد
  کسی که عاشقانه به عشقش پشت پا زد
  برای بودن من به خود رنگ فنا زد
  چه دردیه خدایا نخواستن اما رفتن
  برای اون که سایه س همیشه رو سر من

  http://mojtaba272.gegli.com

  ارسال پيام

  سه شنبه 2 دی 1393   2:43:48 PM

  Likes 3

  http://violetflower.gegli.com

  ارسال پيام

  یکشنبه 30 آذر 1393   7:28:40 PM

  Likes 3

   یلدا مبارک

  ارسال پيام

  یکشنبه 30 آذر 1393   4:29:20 PM

  Likes 4

  اهنگی که عارف وهایده باهم خوندن خاطره دارم

  لذت بردم

  امیدوارم ازصدای مهستی هم استفاده کنید

  گذاشتی گل گذاشتی

  ممنون

  ارسال پيام

  یکشنبه 30 آذر 1393   4:27:39 PM

  Likes 4

  که هرکه عاشقه قلبش بلوره

  باتشکر

  عالیست

  آخرین مطالب


  test


  test


  نمایش سایر مطالب قبلی
  آمار وبلاگ

  31963 بازدید

  14 بازدید امروز

  14 بازدید دیروز

  137 بازدید یک هفته گذشته

  Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

  آخرين وبلاگهاي بروز شده

  Rss Feed

  Advertisements